Thứ Ba, Tháng Sáu 18, 2024
Hotline: 0934378666

Mẫu hợp đồng thuê thám tử chi tiết, đầy đủ và chuẩn nhất

18:37:23 ngày 07/06/2024 43 Tin thám tử

Hợp đồng thuê thám tử là một loại tài liệu quan trọng mà khách hàng nên quan tâm tìm hiểu kỹ để đảm bảo quyền lợi cho mình. Vậy mẫu hợp đồng thuê thám tử có những nội dung gì ? Có đúng với quy định pháp luật hay không ? Cùng Thám Tử Quốc Tế tìm hiểu ngay bên dưới bài viết nhé !

1. Hợp đồng thuê thám tử là gì ?

Mẫu hợp đồng thuê thám tử

Hợp đồng thuê thám tử là văn bản tài liệu thể hiện sự thỏa thuận hợp tác giữa khách hàng và bên đối tác cung cấp dịch vụ

Nội dung hợp đồng thuê thám tử thường bao gồm các nội dung như: Cam kết của công ty thám tử; Các thông tin sẽ cung cấp; Thời gian thực hiện hợp đồng; Chi phí hợp đồng…

Hợp đồng sẽ là căn cứ pháp lý đáng tin cậy để khách hàng an tâm sử dụng dịch vụ. Khi ký kết thành công, văn bản này có vai trò quan trọng trong quá trình hợp tác, là cơ sở để khách hàng nghiệm thu đánh giá hiệu quả làm việc, đồng thời sẽ sử dụng để xử lý công khai minh bạch trong trường hợp xảy ra tranh chấp, xung đột giữa các bên.

Hiện nay, thám tử tư vẫn là một ngành dịch vụ còn non trẻ tại thị trường Việt Nam. Vì vậy, quy trình làm việc của các đơn vị thám tử tư vẫn chưa được thống nhất và chuẩn hóa. Nhiều đơn vị cung cấp người điều tra không thực hiện ký kết hợp đồng với khách hàng mà chỉ hợp tác thông qua trao đổi tin nhắn, cuộc gọi. Do đó, khách hàng vẫn nên lựa chọn các văn phòng/ công ty thám tử uy tín, thực hiện ký kết hợp đồng minh bạch để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình.

2. Mẫu hợp đồng thuê thám tử chính thức tại Thám Tử Quốc Tế

Thám Tử Quốc Tế là đơn vị hoạt động chuyên nghiệp, uy tín và minh bạch nhiều năm trong lĩnh vực điều tra trinh thám. Chúng tôi có quy trình làm việc công khai rõ ràng, ký kết hợp đồng đầy đủ với khách hàng khi thuê dịch vụ.

Mẫu hợp đồng thuê thám tử tại Thám Tử Quốc Tế cam kết có nội dung rõ ràng, mạch lạc và chi tiết cụ thể. Vì vậy, khách hàng hoàn toàn có thể an tâm khi hợp tác cùng với chúng tôi.

Mẫu hợp đồng thám tử cập nhật mới nhất tại văn phòng Thám Tử Quốc Tế như sau:

VĂN PHÒNG CUNG CẤP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÔNG TIN NHÂN DUYÊN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————
Số 58… /HĐ
Hà Nội, ngày…..tháng …năm 2024

HỢP ĐỒNG THỎA THUẬN TÌM KIẾM VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN

(V/v: Thông tin dân sự)

– Căn cứ vào Bộ luật Dân sự năm 2015 đã được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt Nam khóa XI kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2015.

– Căn cứ vào quy định khác có liên quan.

– Căn cứ vào chức năng hoạt động và nhu cầu các bên.

BÊN A: KHÁCH HÀNG (BÊN THUÊ DỊCH VỤ)

Đại diện: Ông/ Bà: …………………………………………………………………….

Số CMTND: ………………………….. Cấp ngày: ……………………………………

Số giấy tờ khác: …………………………………………………………………………

Địa chỉ nơi ở hiện tại: …………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: …………………….

BÊN B: VĂN PHÒNG CUNG CẤP THÔNG TIN NHÂN DUYÊN (BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ)

Đại diện: NGUYỄN …………… Chức vụ: Phó Giám Đốc

Văn phòng đại diện1:81 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội

Văn phòng đại diện2: 31 Lê Hồng Phong, Phước Ninh, Hải Châu, Đà Nẵng

Văn phòng đại diện3: 135A Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, HCM

SĐT: 0787.931.999

Hai bên đã thỏa thuận và đồng ý ký hợp đồng với nội dung sau:

I. NỘI DUNG:

1. Đây là bản hợp đồng được hai bên tuyệt đối giữ bí mật.

2. Bên B chỉ thực hiện hợp đồng khi bên A tuyệt đối giữ bí mật.

3. Bên A nhờ bên B với nội dung công việc:

  • ……………………………………………………………………………….
  • ………………………………………………………………………………..
  • ………………………………………………………………………………………………..

4. Bên B chỉ thu thập, tìm kiếm và cung cấp cho bên A những thông tin, chứng cứ, tài liệu dân sự có liên quan giới hạn trong phạm vi pháp luật cho phép và quy định.

5. Thông tin bên B cung cấp cho bên A sau khi thu thập được là thông tin trung thực, chính xác, khách quan, bí mật.

II. NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN LỢI CỦA CÁC BÊN:

1. Nghĩa vụ và quyền lợi của bên A:

1.1. Nghĩa vụ của bên A:

a. Bên A cam kết sử dụng dịch vụ vào mục đích tốt cho người thân mà mình quan tâm chia sẻ hoặc chỉ là để xác minh một sự việc nào đó cho rõ ràng giải tỏa tâm lý. Không sử dụng những thông tin tài liệu thu thập được để làm điều sai trái với pháp luật và đạo đức con người.

b. Bên A có trách nhiệm cung cấp cho bên B những thông tin hoặc tài liệu có liên quan kịp thời.

c. Bên A tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và bên B về nội dung thông tin và những hành vi sai trái nếu gây

d. Bên A có trách nhiệm thanh toán đầy đủ và kịp thời tiền dịch vụ cho bên B theo đúng thỏa thuận.

e. Tuyệt đối giữ bí mật nội dung thông tin mà bên B cung cấp, đồng thời phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin, tài liệu thu thập được khi sử dụng nó.

f. Liên lạc thường xuyên với bên B trong quá trình công việc.

g. Bên A không được tự ý thay đổi điều chỉnh lại hợp đồng nếu không được sự chấp thuận của bên B, kể từ khi hợp đồng có hiệu lực mà bên A tự chấm dứt hợp đồng trước thời hạn thì bên A vẫn phải có nghĩa vụ thanh toán đầy đủ phí cho bên B theo thỏa thuận ban đầu.

1.2. Quyền lợi của bên A:

a. Bên A có quyền giữ kín bí mật của bản hợp đồng này và các thông tin, tài liệu đã thu thập đươc, các thông tin chứng cứ có liên quan khác.

b. Bên A có quyền yêu cầu bên B thực hiện công việc theo đúng thỏa thuận hợp đồng.

c. Có quyền nhận thông tin từ người đại diện của bên

d. Yêu cầu người đại diện bên B cung cấp thông tin, tài liệu chính xác, trung thực, khách

2. Nghĩa vụ và quyền lợi của bên B:

2.1. Nghĩa vụ của bên B:

a. Có nghĩa vụ giữ bí mật và thực hiện theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng này.

b. Có nghĩa vụ bảo đảm về nhân lực, nghiệp vụ cho công việc giữa 2 bên.

c. Không được giao cho tổ chức khác thực hiện công việc thay nếu không có sự đồng ý của bên

d. Cung cấp tất cả những thông tin thu thập được và bản kết luận lời phân tích của người có nghiệp vụ.

e. Nghĩa vụ của bên B chỉ là thu thập và cung cấp cho bên A những thông tin, tài liệu chứng cứ trong phạm vi pháp luật cho phép và bảo vệ.

f. Giữ bí mật các thông tin, tài liệu không chia sẻ với cá nhân hoặc tổ chức thứ 3 nào biết mà không được sự đồng ý từ bên A.

g. Trong quá trình công việc do yếu tố khách quan dẫn đến công việc bị tạm ngừng thì bên B phải có nghĩa vụ thông báo cho bên A biết.

2.2. Quyền lợi của bên B:

a. Yêu cầu bên A cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan về công việc kịp thời và trung thực.

b. Yêu cầu bên A thanh toán đủ phí đầy đủ, đúng hạn và tuân thủ đúng thỏa thuận đã quy định khác kể cả thỏa thuận miệng trong quá trình làm việc.

c. Có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không cần thông báo hoặc thông báo cho bên A biết khi bên A không tuân thủ theo đúng thỏa thuận, không tôn trọng ý kiến của bên B, xúc phạm bên B khi phát hiện thấy không có lợi cho cả hai bên, trái pháp luật, đạo đức.

III. ĐƠN GIÁ DỊCH VỤ VÀ THANH TOÁN:

Đơn giá dịch vụ:

a. Đơn giá dịch vụ xác minh, giám sát theo thỏa thuận hai bên.

Phương thức thanh toán:

Bên A đồng ý trả cho bên B số tiền thù lao là

Tổng giá trị hợp đồng: …………………………………..

Bằng chữ: ……………………………………………….

Bên A đặt trước lần 1: ……………………………………….

Bằng chữ: ………………………………………………..

Đây là tiền đặt cọc để tiến hành công việc. Sau khi hết tiền đặt cọc, bên A có trách nhiệm phải thanh toán nốt cho bên B để hoàn thành nốt công việc .

b. Hình thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản theo số tài khoản kế toán:

Số tài khoản: ………………….. Chủ TK: Nguyễn ……………….. Ngân hàng quân đội (MB bank)

Thời gian phát sinh: Ngoài thời gian thống nhất trên nếu có phát sinh thêm thì hai bên bàn bạc thống nhất và tính theo thực tế.

IV. THANH LÝ HỢP ĐỒNG:

Thanh lý hợp đồng được mặc nhiên khi hợp đồng kết thúc trước thời hạn hợp đồng.

Thanh lý hợp đồng khi công việc hoàn thành.

V. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH:

Hợp đồng này chỉ có hiệu lực khi hai bên không có sự liên đới nào khác và được hai bên giữ bí mật tuyệt đối.

Hợp đồng này được lập thành hai bản (02) bằng tiếng Việt, mỗi bên giữ một bản

(01) có giá trị như nhau. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, hai bên nếu có gì chưa rõ thì cùng nhau bàn bạc và giải quyết trên tinh thần hợp tác, tôn trọng lẫn nhau.

Trường hợp khi hết thời hạn hiệu lực của hợp đồng mà bên A vẫn có nhu cầu sử dụng dịch vụ tiếp theo thì không phải ký lại và hợp đồng đó đương nhiên sẽ có hiệu lực tiếp theo cho đến khi hai bên thanh lý hợp đồng.

Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày hai bên ký.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

Trên đây là mẫu hợp đồng thuê thám tử chi tiết của chúng tôi để quý khách hàng tham khảo.

3. Các dịch vụ thám tử của Công ty Thám tử Quốc Tế

Thám Tử Quốc Tế cung cấp một loạt các dịch vụ thám tử giá rẻ để đáp ứng các nhu cầu khác nhau của khách hàng. Dưới đây là một số dịch vụ thám tử phổ biến mà chúng tôi cung cấp:

3.1. Dịch vụ điều tra ngoại tình

Tìm kiếm và cung cấp thông tin theo yêu cầu về việc nghi ngờ chồng hoặc vợ bạn có dấu hiệu ngoại tình và các sự cố trong gia đình.

Cung cấp thông tin và tìm kiếm thông tin về tất cả những mối quan hệ xã hội có ảnh hưởng xấu đến vợ, chồng, con cái và người thân dẫn đến các tệ nạn xã hội.

3. 2. Dịch vụ theo dõi và giám sát

Dịch vụ theo dõi và giám sát con cái: Chúng tôi sẽ giúp bạn điều tra, giám sát, và cung cấp những thông tin quan trọng hàng ngày, giúp bạn quản lý con mình được tốt hơn.

Dịch vụ điều tra giám sát vợ, chồng ngoại tình: Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ các thông tin, bằng chứng để bạn có cách và hướng giải quyết phù hợp, giúp mối quan hệ của bạn trở nên tốt đẹp hơn.

3.3. Dịch vụ thám tử điều tra biển số xe

Xác định được người chủ sở hữu chiếc xe đó là ai bao gồm các thông tin như: Họ tên, nơi ở, tuổi, tình trạng bản thân, gia đình… từ đó giúp bạn có hướng giải quyết thích hợp.

3.4. Dịch vụ thám tử điều tra số điện thoại

Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn những thông tin như: Họ tên, tuổi, nơi cư ngụ (hộ khẩu và hiện tại), nơi làm việc hiện tại, hình ảnh của người đang sử dụng số điện thoại đó,…

3.5. Dịch vụ thám tử điều tra nhân thân

Dịch vụ này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn những thông tin như sau: Họ tên, tuổi, địa chỉ nơi ở và nơi làm việc, trình độ học vấn, tình trạng hôn nhân, hoàn cảnh gia đình … và những yếu tố có liên quan khác.

Chúng tôi cam kết cung cấp các dịch vụ thám tử chất lượng cao, tối ưu hóa để đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này, chúng tôi đã xây dựng được danh tiếng, độ tin cậy từ khách hàng. Hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline 0934.378.666 / 0938.954.555, để được tư vấn chi tiết !

>> Xem thêm Kinh nghiệm thuê thám tử tư

Các tin mới hơn

Giá thuê thám tử định vị số điện thoại là bao nhiêu ?

10/06/2024 42

Giá thuê thám tử định vị số điện thoại là bao nhiêu ?

Dịch vụ định vị số điện thoại là một dịch vụ mới được hình thành trong những năm gần đây. Trong bài viết này, Thám Tử Quốc Tế xin chia sẻ đến các bạn giá thuê thám tử định vị số điện thoại.

 

 

Thuê thám tử giá rẻ ở đâu uy tín, đảm bảo chất lượng ?

14/06/2024 33

Thuê thám tử giá rẻ ở đâu uy tín, đảm bảo chất lượng ?

Hiện nay, dịch vụ thám tử được nhiều người lựa chọn để giải quyết và khắc phục những vấn đề bất cập trong cuộc sống. Bên cạnh việc tìm một công ty thám tử uy tín thì giá thuê thám tử cũng là vấn đề được nhiều người quan tâm, tìm hiểu.

 

Có nên thuê thám tử theo dõi người yêu hay không ?

15/06/2024 24

Có nên thuê thám tử theo dõi người yêu hay không ?

Thuê thám tử là một dịch vụ khá phổ biến hiện nay. Trong số này, phổ biến nhất vẫn là theo dõi người yêu hoặc vợ / chồng. Vậy bạn có nên thuê thám tử theo dõi người yêu hay không? Hãy cùng Thamtutuhaiphong.net tìm hiểu ngay sau đây nhé.

 

Các tin cũ hơn

Những kinh nghiệm thuê thám tử tư mà bạn cần biết

05/06/2024 32

Những kinh nghiệm thuê thám tử tư mà bạn cần biết

Bạn muốn tìm thuê thám tử nhưng không biết lựa chọn đơn vị thám tử uy tín như thế nào ? Vậy thì hãy theo dõi ngay bài viết này, Thám Tử Quốc Tế sẽ chia sẻ cho bạn kinh nghiệm thuê thám tử tư nhanh chóng và hiệu quả.

Dịch vụ thám tử điều tra doanh nghiệp uy tín, chuyên nghiệp

03/06/2024 37

Dịch vụ thám tử điều tra doanh nghiệp uy tín, chuyên nghiệp

Dịch vụ thám tử điều tra doanh nghiệp của Thám Tử Quốc Tế ra đời nhằm giúp quý khách có thể nắm được tình hình nội bộ cũng như kinh tế của đối tác công ty khác một cách nhanh chóng, đầy đủ mà không bị phát hiện.

Giá thuê thám tử tư điều tra thông tin là bao nhiêu ? Ở đâu uy tín ?

31/05/2024 35

Giá thuê thám tử tư điều tra thông tin là bao nhiêu ? Ở đâu uy tín ?

Bạn muốn tìm hiểu giá thuê thám tử tư là bao nhiêu ? Thuê thám tử theo dõi bao lâu có thông tin? Thuê thám tử điều tra thông tin ở đơn vị nào uy tín ? Trong bài viết này, Thám Tử Quốc Tế sẽ giúp các bạn biết được cách để chọn dịch vụ thuê thám tử điều tra thông tin đáp ứng yêu cầu và mong muốn của bạn.

Dịch vụ thuê thám tử tìm người uy tín, chuyên nghiệp, nhanh chóng

29/05/2024 38

Dịch vụ thuê thám tử tìm người uy tín, chuyên nghiệp, nhanh chóng

Dịch vụ thuê thám tử tìm người hiện nay được sử dụng khá phổ biến bởi tính chuyên nghiệp và hiệu quả cao. So với việc tự tìm người hoặc thông qua các mối quan hệ cá nhân, cộng đồng thì dịch vụ thám tử thường mang đến kết quả nhanh chóng và tính bảo mật cao.

Dịch vụ thám tử tìm người qua số điện thoại uy tín, chính xác, giá rẻ

27/05/2024 50

Dịch vụ thám tử tìm người qua số điện thoại uy tín, chính xác, giá rẻ

Bạn đang có trong tay một số điện thoại và bạn muốn tìm chủ nhân của số điện thoại này ? Chắc hẳn bản thân bạn không đủ năng lực tìm người qua số điện thoại. Làm thế nào để gia tăng tỉ lệ tìm kiếm thành công và nhanh chóng nhất ?

Hoàn phí 100% nếu quý khách không hài lòng về dịch vụ
Hotline: 0934378666