Chủ Nhật, Tháng Năm 29, 2022
Hotline: 0934378666
Tin thám tử

Thám tử Hải Phòng hướng dẫn viết mẫu đơn xin ly hôn năm 2019

Đăng lúc 16:02:29 ngày 24/01/2019 | Lượt xem 1543

Công ty thám tử quốc tế chuyên cung cấp dịch vụ thám tử tại Hải Phòng điều tra ngoại tình, tìm người thân thất lạc tại hải phòng, điều tra trược hôn nhân, tìm kiếm thông tin....

Hạnh phúc gia đình luôn là điều mọi người cố gắng duy trì dù cho bất kỳ lý do gì xảy ra chúng ta cũng mong muốn có thể cứu vãn cuộc hôn nhân đang trên đà đổ vỡ của mình. Thám tử Hải phòng thấu hiểu được rằng, ly hôn là một điều vô cùng khó khăn và đau khổ đối với người trong cuộc. Dù cho chồng bạn ngoại tình hoặc vợ bạn bỏ theo người khác nhưng sâu thẳm trong trái tim bạn vẫn hy vọng có có thể quay đầu. Vậy nhưng nếu đã đưa ra quyết định "đường ai nấy đi" thì bạn nên chuẩn bị sẵn kiến thức và tinh thần đối diện sự thật.

Thám tử Hải Phòng sẽ hướng dẫn bạn viết mẫu đơn xin ly hôn đơn phương 2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……………ngày…………tháng………….năm………

ĐƠN XIN LY HÔN

Kính gửi: Tòa án nhân dân…………………………………………………….....................

Tôi tên:………………………………………………..sinh năm ……………………………….

CMND (Hộ chiếu) số: ............ ngày cấp: .../..../20... và nơi cấp : Công an tỉnh.................

Hiện có hộ khẩu thường trú tại số :……………………………………………………...........

Phường ………………..Quận…………………....Thành phố………………….....................

Hiện tạm trú (nếu có) số:...................................................................................................

Phường……………..Quận………………………Thành phố……………………………….....

Địa chỉ nơi làm việc – Điện thoại (nếu có):………………………………………...................

Làm đơn này yêu cầu được ly hôn với chồng (vợ):

Tên:……………………………………..sinh năm ……………………………………………….

CMND (Hộ chiếu) số: ............ ngày cấp: .../..../20... và nơi cấp : Công an tỉnh...

Hiện có hộ khẩu thường trú: Số………………....................………………............................

Phường ………………..Quận…………………....Thành phố…………………........................

Hiện tạm trú (nếu có) số: ……………………… …...Đường……………………………………

Phường :…………………Quận……………………..Thành phố……………………………….

Địa chỉ nơi làm việc – Điện thoại (nếu có):………………....................………………............

Nội dung ly hôn:

Vào năm:……………..chúng tôi đăng ký kết hôn tại……………………………..giấy chứng nhận kết hôn số………..ngày………….tháng…………………năm…………………..

(trường hợp không có đăng ký kết hôn thì ghi rõ thời gian chung sống):…………………......

Nhưng đến năm…………….vợ chồng có mâu thuẫn, nguyên nhân do :

(Trình bày tóm tắt nội dung lý do mâu thuẫn thực tế và ghi rõ những vấn đề cụ thể yêu cầu của tòa án giai quyết).

- Về con chung:…………………………........................... (trình bày có mấy con chung, ghi rõ họ tên, ngày tháng, năm sinh của các con và ghi rõ yêu cầu về việc nuôi con và việc chu cấp nuôi dưỡng con, chưa có con ghi chưa có).

- Về tài sản chung gồm có:………………………………..(liệt kê toàn bộ thông tin về tài sản chung của 2 vợ chồng: nhà, xe,... giá trị thực tế và ghi rõ: yêu cầu tòa án phân chia theo đúng quy định của pháp luật.)

...............,Ngày ........... tháng........... năm........

Người làm đơn

(Ký tên - Ghi rõ họ và tên)

Thám tử Hải Phòng sẽ hướng dẫn bạn viết mẫu đơn xin ly hôn thuận tình năm 2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………….…., ngày….. tháng….. năm………

ĐƠN YÊU CẦU

GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ VỀ THUẬN TÌNH LY HÔN

Kính gửi: Tòa án nhân dân………………………………………..................................

Chúng tôi tên:

1…………………………………………………………Sinh năm……………………..........

CMND (Hộ chiếu) số: ............ ngày cấp: .../..../20... và nơi cấp : Công an tỉnh...

Hiện tại hộ khẩu thường trú tại số:……………………………………………………...........

Phường…………………………..….Quận.....................Thành Phố………………............

Hiện tạm trú (nếu có):………………………………………………………...........................

Phường:…………………………….Quận………………Thành Phố………….....................

Địa chỉ nơi làm việc nếu có :…………………………………………………........................

2………………………………………………………… Sinh năm………………………......

CMND (Hộ chiếu) số: ............ ngày cấp: .../..../20... và nơi cấp : Công an tỉnh................

Hiện tại hộ khẩu thường trú tại số:……………………………………………………............

Phường……………..……………….Quận.....................Thành Phố………………………..

Hiện tạm trú (nếu có):…………………………………………………………………………....

Phường:…………………………….Quận………………Thành Phố………………………….

Địa chỉ nơi làm việc nếu có :…………………………………………………………………….

- Nội dung ly hôn:

Vào năm......................chúng tôi đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân……………...........

Giấy chứng nhận kết hôn số………………..ngày…………….tháng……….năm…………..

Nhưng đến năm…………………………………………………vợ chồng có mâu thuẫn, nguyên nhân do

(trình bày tóm tắt nội dung mâu thuẫn và ghi rõ những vấn đề yêu cầu tòa án giải quyết).

- Về con chung:…………………………………………………..(trình bày chi tiết 2 vợ chồng có mấy con chung, ghi rõ họ tên, ngày, tháng năm sinh của các con và ghi rõ thỏa thuận về việc nuôi con và việc chu cấp nuôi dưỡng con; không có ghi không có).………………………………………………………………………………..

- Về tài sản chung gồm có:…………………………………………………….(ghi rõ tài sản chung gồm có những gì: nhà, xe,... giá trị thực tế và hai bên thỏa thuận về việc phân chia tài sản thế nào) ………………

...............,Ngày ........... tháng........... năm........

Người làm đơn Người làm đơn

(Ký ghi rõ họ tên) (Ký ghi rõ họ tên)

Hoàn phí 100% nếu quý khách không hài lòng về dịch vụ
Hotline: 0934378666